Varausehdot

Varauksen tekeminen

Varauksen tekijän tulee olla 18 vuotta täyttänyt henkilö. Varaus tehdään puhelimitse tai sähköpostitse. Jo varausta tehtäessä tulee sopia mahdollisista tilanteista, joissa kohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyy. Samoin tulee sopia varauksen yhteydessä teltan tai asuntovaunun käytöstä kohteen tontilla.

Sovittu vuokrahinta on suoritettava tilillemme 7 pv ennen vuokrauksen alkamista. Mikäli emme ole saaneet maksusuoritusta ajallaan, katsomme varauksen peruuntuneen.


Varauksen peruuttaminen

Mikäli joudut perumaan varauksen, pyydämme ilmoittamaan siitä mahdollisimman pian. Jos vuokramaksu on jo suoritettu, palautamme kaikissa tilanteissa siitä 50 % ilmoittamallenne tilille. Mikäli varaus on tehty sellaisessa aikataulussa, että maksua ei ole voitu suorittaa pankkiin 7 vuorokautta aikaisemmin ja varaus peruuntuu, annamme pankkiyhteystietomme 50 % maksun suorittamiseksi.


Muuta

Jos vieras keskeyttää vierailunsa ja poistuu kohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta/ vuokranpalautusta.

Jos vieras jättää kokonaan saapumatta, omistaja ei ole velvollinen palauttamaan mahdollisia jo suoritettuja maksuja.

Vieras on vastuussa tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttamistaan vahingoista, jotka hän tai hänen seurueensa aiheuttaa kohteelle tai sen irtaimistolle ja täten korvausvelvollinen.

Kohteen siivouksesta vierailun aikana huolehtii vuokralainen, ellei hän ole erikseen ostanut siivouspalvelua. Kohtuulliset ylläpitotoimet kuuluvat aina vieraan vastuulle.